กิจกรรมฝึกให้ลูกเข้าสังคม

คุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการฝึกให้ลูกรู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม สอนให้ร็จักการปรับตัวเข้าคนอื่น การมีน้ำใจช่วยเหลือสังคมเพื่อนบ้าน ถือว่าเป็นการสอนที่ดีควรมีการฝึกลูกตั้งแต่เด็ก เพราะโตขึ้นจะได้เป็นคนที่เข้าสังคมสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ เป็นคนดีของสังคม สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ซึ่งกิจกรรมการฝึกลูกนั้นมีมากมาย เรามาเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้าง

การสอนขอบคุณและขอโทษ  การที่เด็กรู้จักยกมือขึ้นเพื่อไหว้หรือกราบขอบคุณหรือขอโทษในสิ่งต่างๆ โดยพ่อแม่คอยสอนลูกเวลาทำผิดให้รู้จักขอโทษคนอื่น ถ้ามีผู้ใหญ่ให้ของสอนให้รู้จักไหว้ขอบคุณ ทำให้เป็นที่รักของสังคม

พาลูกเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ  โดยการรู้จักพาลูกไปทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ ฝึกให้รู้จักการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร การเคารพกฎบ้านเมือง สอนให้รู้จักการปรับตัวเวลาอยู่กับส่วนร่วม แต่ก็ควรสอนให้รู้การระวังตัวด้วยเวลาอยู่ในมีคนมาก

ฝึกสอนให้รู้จักคำว่า รอ  ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเวลาเมื่อลูกไปโรงเรียนหรือไปอยู่ร่วมกับคนอื่น  ในเมื่อเขาให้รอเวลาทำอะไรจะได้อยู่ได้ ควรฝึกลูกง่ายๆก่อนตอนอยู่ที่บ้าน เช่นในขณะที่แม่ทำงานบ้านอยู่แต่ลูกอยากออกไปข้างนอก โดยการบอกให้ลูกหัดรอคอยจนกว่าแม่ทำงานบ้านเสร็จก่อน ค่อยพาออกไปข้างนอก

สอนให้ลูกรู้จักสิทธิของคนอื่น  การฝึกให้ลูกรู้จักขอบเขตสิทธิของคนอื่น รู้จักการเกรงใจคนอื่น โดยการสอนให้รู้จักการไม่หยิบของคนอื่นก่อนได้รับอนุญาติ ต้องมีการขอเจ้าของก่อน 

สอนให้เคารพกฎระเบียบของสังคม  การพาลูกไปเข้าสังคมพาทำกิจกรรมต่างๆ โดยฝึกให้รู้จักการต่อคิวเอาของ การไม่ไปลัดคิวของคนอื่น พาลูกเดินข้ามทางม้าลาย ทิ้งขยะให้ถูก ซึ่งกิจวัตรง่ายๆที่ฝึกสอนลูก การทำกฎระเบียบบ้านเมืองส่งผลดีต่อลูกด้วย ช่วยทำให้ชีวิตมีความปลอดภัยและสังคมก็จะมีความเป็นระเบียบ

การชี้แนะสิ่งที่ไม่เหมาะสม  ในชีวิตประจำวันมีสิ่งที่ไม่ดีแสดงให้เด็กเห็นมากมาย พ่อแม่ควรคอยบอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี พูดจากับลูกต้องใช้คำที่สุภาพ ช่วยทำให้ลูกไม่มีนิสัยก้าวราว อย่างเช่นเวลานั่งดูทีวีถ้าเห็นข่าวที่ออกมาไม่ดี บอกสอนลูกว่าอย่าทำตามเป็นสิ่งไม่ดี คือสิ่งสำคัญในการปลูกฝั่งเด็ก

สงบอารมณ์เมื่อลูกอาละวาด  ในแต่ล่ะวันลูกย่อมมีพฤติกรรมแสดงอาการไม่พอใจ พ่อแม่ควรมีวิธีรับมือกับลูก ต้องใจเย็นกับลูกไม่แสดงอาการหงุดหงิดให้ลูกเห็น โดยการปล่อยให้ลูกอยู่ลำพังคนเดียวนิ่งๆ ฝึกให้ลูกรู้จักการใจเย็น ไม่ขี้โวยวาย สอนให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเอง