ความสำคัญของภาษาอังกฤษกับระบบการศึกษาในประเทศไทย

เราเคยได้ยินภาษาอังกฤษมากันก็นานแล้วหลายคนก็บอกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารระหว่างประเทศ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปประเทศไหนถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้คุณสามารถไปได้ทุกที่ไปได้ทุกแห่งสามารถจะสื่อสารสั่งอาหารหรือหาที่พักแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแสดงว่านั่นหมายถึงว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมากๆหันกลับมาดูระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ายังเป็นประเทศที่อ่อนด้อยต่อระบบการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก

แม้ว่าเราจะเน้นย้ำในหลักสูตรภาษาอังกฤษแต่ประสิทธิภาพในการสอนในการถ่ายทอดให้นักเรียนถือว่ายังน้อยเพราะว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษในปัจจุบันเรียนการในสัปดาห์ละแค่ 2-3 ชั่วโมงซึ่งไม่มากพอที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ภาษาอังกฤษจึงต้องเกิดการเรียนรู้ตัวเองเกิดการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตทาง youtube

เหมือนหนังสือดิกชันนารีที่วางขายทั่วไป Dictionary ถือว่าเป็นพจนานุกรมไทยอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทยนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ภาษาไทยเราสามารถจะหาความหมายที่จะเป็นภาษาอังกฤษได้จากพจนานุกรมฉบับนี้เพราะฉะนั้นแล้วหนังสือพจนานุกรมถือว่าเป็นหนังสือที่มีความสำคัญมากอีกเหมือนกันที่จะสามารถทำให้คนไทยหรือคนทั่วไปรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

คำศัพท์ส่วนมากในพจนานุกรมไทยอังกฤษเป็นคำศัพท์ที่ค้นหาสะดวกสบายเมื่อรู้คำศัพท์ไทยคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปลทุกอย่างมันจะอยู่ในพจนานุกรมพื้นฐานอยู่แล้วอันนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นคนนึงในประเทศไทยเราจะต้องหันมาศึกษาและยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสําคัญระดับโลก

เป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเราคงไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญในการนำไปใช้เป็นเครื่องมือและปัญญาในการประกอบอาชีพเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพจนานุกรมหรือ Dictionary ยังแบ่งเป็น 2 ประเภทคือไทยเป็นอังกฤษหรือแปลอังกฤษเป็นไทยชนะแล้วไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทย

มีความสำคัญอย่างยิ่งอยากฝากให้นักเรียนนักศึกษาให้สนใจภาษาอังกฤษกันมากขึ้นเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมากเป็นภาษาที่สามารถทำให้เราดำรงชีวิตและมีอนาคตได้ในอาชีพในหน้าที่การงานปัจจุบันพ่อแม่หลายคนจะส่งเสริมให้ลูกไปเรียนพิเศษไปเรียนเสริมภาษาอังกฤษเพราะว่าเอาไว้สื่อสารเอาไว้ทำมาหากินเพราะว่าปัจจุบันนี้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยก็ว่าได้การท่องเที่ยวไทยถือว่าหากินกับชาวต่างชาติซึ่งก็คือภาษาอังกฤษเป็นส่วนมากภาษาอังกฤษเป็นหลัก

วันนี้ที่โกนหัวข้อว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับระบบการศึกษาไทยอย่างไรก็เพื่อเน้นย้ำว่าภาษาอังกฤษมีส่วนสำคัญในการประกอบอาชีพในการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขันกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายการท่องเที่ยวหรือด้านการพูดการเจรจาการค้าหันกลับมาอ่านภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษกันวันละแค่ประมาณ 10 นาทีนะครับอ่านทุกวันแล้วท่านจะเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันต่อระบบการศึกษา

 

สนับสนุนโดย.    มั่งมีหวยออนไลน์