ป้ายกำกับ: entaplay link

แรงงานเถื่อนในเกาหลี

ย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ30กว่าปีที่แล้ว แรงงานชาวไทยเริ่มมีการหลังไหลเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากค่านิยมของคนเกาหลีใต้นั้นมักจะมีการเข้าทำงานตามบริษัทหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่และสถานที่ที่ทันสมัย ส่งผลให้สถานประกอบการหรือองค์กรที่มีกลางและขนาดเล็ก ได้รับผลกระทบและมีปัญหาในการขาดแคลนรงงานจำนวนมาก

งานส่วนใหญ่ที่มีความต้องการแรงงานชาวไทยเข้าไปทำนั้นก็คือ งานที่เป็นงานประเภทยากลำบากต้องใช้ความอดทนอย่างมาก งานที่ค่อนข้างมีความสกปรก และงานที่มีการเสี่ยงอันตราย ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านเกษตรกรรม งานที่ต้องใช้แรงในการขุดดินถางหญ้าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น งานก่อสร้างที่ต้องไปยืนในท่ามกลางแดดร้อนหรืออากาศหนาวๆ งานหลอมโลหะขนาดใหญ่ที่ต้องใช้จำนวนแรงงานหรือใช้แรงจำนวนมากในการทำ 

รายได้ในการในการทำงานของแรงงาชาวไทยนั้นจะอยู่ที่ 30,000-40,000บาท

เนื่องจากจำนวนเงินของรายได้นั้นดูเหมือนจะมีมูลค่ามากกว่าการทำงานในประเทสไทย ทำให้คนที่เคยไปเป็นแรงงานไทยในเกาหลีใต้นั้นเมื่อได้กลับมาก็มีการไปชักชวนคนอื่นหรือคนรู้จักไปทำงานในเกาหลีใต้ด้วยนั่นเอง และในช่วงหลัง10ปีหลังจากเริ่มมีการไปทพะงานของแรงงานชาวไทยเป็นจำนวนมากแล้วนั้น รัฐบาลเกาหลีใต้จึงมีความเห็นชอบและใช้ระบบอนุญาติในการทำงาน โดยมีความเห็นชอบและอนุญาติให้15ประเทศ สามารถส่งแรงงานให้ไปทำงานที่ประเทสเกาหลีใต้ได้นั่นเอง โดยมีประเทศไทยได้เป็นประเทศที่ได้รับอนุญาตด้วย และยังคงเป็นกระแสอย่างมากในการชักชวนคนอื่นๆหรือคนรู้จักเพื่อไปทำงานยังประเทศเกาหลีใต้

โดยอ้างว่ามีรายได้ที่ดี และบวกกับรัฐบาลทั้งสองประเทศคือประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยนั้นได้มีการตกลงและยกเว้ในการตรวจตราในการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา90วัน ทำให้คนที่ไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้นั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นระยะเวลา90วันโดยไม่ต้องมีการทำหรือขอวีซ่าในการที่จะไปเกาหลีใต้นั่นเอง

สิ่งเหล่านี้นั้นจึงเป็นช่องว่างที่ทำให้คนไทยนั้นเกิดการลักลอบในการเข้าไปเป็นแรงงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายนั่นเอง และปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับแรงงานชาวไทยในเกาหลีใต้นั้น ก็คือ การติดต่อสื่อสารโดยแรงงานส่วนใหญ่ที่ได้ลักลอบไปใช้แรงงานนั้นส่วนใหญ่แล้วจะฟังและพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เลย หรือบางคนอาจจะไม่สามารถปรับตัวและร่างกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เนื่องจากอากาศในประเทศเกาหลีใต้นั้นจะหนาวมากและบางครั้งเจอการใช้แรงงานที่หนักเกินไปก็เลยทำไม่ไหวและไม่สามารถเปลี่ยนงานได้จึงทำให้ต้องทิ้งงานนั้นและหนีไปทำงานอื่นและกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  entaplay link